25 kuna - Primanje Republike Hrvatske u OUN

Objavljeno: 8.10.1997.

Datum puštanja u optjecaj: 27. listopada 1997.

Sastav kovine: Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

Promjer i težina: Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra i masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

Motiv na licu: Unutar jezgre i prstena kovanog novca prikaz je znaka Organizacije ujedinjenih naroda, s tim da je unutar jezgre plošni prikaz planeta Zemlje, s posebno istaknutim reljefnim prikazom Republike Hrvatske. Prikaz unutar jezgre uokviren je stiliziranim grančicama masline, položenim unutar prstena kovanog novca. Iznad znaka, u dva retka, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA U O.U.N.", te nadnevak primanja Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda "22. V. 1992.". Ispod znaka uz donji rub, u središnjem dijelu prstena kovanog novca, ispisana je brojčana oznaka godine kovanja "1997.".

Motiv na naličju: U središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca smješten je grb Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena, lijevo od grba, položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Povod izdavanja: obilježavanje pete obljetnice, 1992.-1997. godina, primanja Republike Hrvatske kao samostalne i priznate države u Organizaciju ujedinjenih Naroda

Izdana količina: 300.000 kom.