333 milijuna kuna dodatne likvidnosti bankama

Objavljeno: 2.1.2014.

Hrvatska narodna banka obavila je zadnjeg dana prosinca otkup obveznih blagajničkih zapisa u vrijednosti 333,3 milijuna kuna. Otkup je po prvi put obavljen sukladno odlukama o smanjivanju stope obvezne pričuve sa 13,5% na 12% i o upisu obveznih blagajničkih zapisa, koje su donijete krajem studenoga, da bi se bankama omogućila dodatna likvidnost, a s ciljem poticanja kreditiranja domaćih nefinancijskih poduzeća.

Spomenutim odlukama središnja banka obvezala se da će krajem svakog mjeseca otkupljivati obvezne blagajničke zapise - inače neprenosive, upisane beskamatno s trogodišnjim rokom dospijeća - od onih banaka koje budu povećavale svoje plasmane gospodarstvu i to u iznosu 50 posto ostvarenog prirasta takvih plasmana.

Pravo na otkup ostvarilo je 17 banaka, koje su krajem listopada imale plasmane sektoru gospodarstva u ukupnom iznosu od 66,6 milijardi kuna, a prema dostavljenim podacima ostvarile su do zadnjeg dana studenoga povećanje takvih plasmana za ukupno 695,8 milijuna kuna u odnosu na kraj listopada. Time su stekle pravo na prijevremeni otkup obveznih blagajničkih zapisa u uvodno navedenom iznosu.

Istodobno je 13 banaka, koje su krajem listopada imale plasmane gospodarstvu u iznosu 37,4 milijarde kuna, iskazalo krajem studenoga pad takvih plasmana u iznosu od ukupno 169,8 milijuna kuna. Takve banke nemaju pravo na iskup blagajničkih zapisa upisanih slijedom smanjenja stope za obračun obvezne pričuve početkom prosinca.