50 lipa - Europsko nogometno prvenstvo - Engleska 1996.

Objavljeno: 5.6.1996.

Datum puštanja u optjecaj: 12. lipnja 1996.

Sastav kovine: Čelična jezgra obložena niklom

Promjer: 20,5 mm

Težina: 3,65 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu brojčana oznaka i naziv novčane jedinice "50 LIPA", a u pozadini prikaz stilizirane grane lipe u cvatu. U gornjem polukrugu, uz rub, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz grba Republike Hrvatske od kojeg je lijevo i desno prikaz pleterne ornamentike.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu prikaz je znaka Hrvatskog nogometnog saveza, sa središnjom plohom unutar koje je okomito ispisana kratica naziva Hrvatskog nogometnog saveza "HNS", te bočnim plohama, unutar kojih su stilizirana dva okomita retka sa šest reljefnih, mat, kvadrata i pet ravnih, sjajnih, kvadrata. Na završetak triju ploha, uz donji rub, položena je nogometna lopta. Iznad znaka Hrvatskog nogometnog saveza ispisan je polukružno, u dva retka, tekst "ENGLESKA" i brojke "1996.". Kružno, uz rub, ispisan je tekst "EUROPSKO NOGOMETNO PRVENSTVO".

Povod izdavanja: Europsko nogometno prvenstvo - Engleska 1996.

Izdana količina: 900.000 kom.