Dopuna Godišnjeg izvješća Hrvatske narodne banke za 2003. godinu

Objavljeno: 16.9.2004.

U poglavlju Makroekonomska kretanja točka 1.2.8. Državne financije (str. 94. i 97.) Godišnjeg izvješća Hrvatske narodne banke za 2003. godinu iskazan je ostvareni manjak proračuna konsolidirane opće države u 2003. godini u iznosu od 9,8 milijardi kuna (5,1% vrijednosti BDP-a), sukladno podacima Ministarstva financija i utvrđivanju proračunskog manjka prema gotovinskom načelu.

Prema modificiranom obračunskom načelu koje uključuje ukupne neplaćene i neevidentirane obveze, ostvareni manjak proračuna konsolidirane opće države u 2003. godini, u skladu s podacima Ministarstva financija, iznosi 12,2 milijarde kuna ili 6,3% vrijednosti BDP-a.