Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovonskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže

Objavljeno: 24.9.2001.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 10
Autori Jasminka Šohinger, Davor Galinec i Glenn W. Harrison
Datum Rujan 2001.
JEL D54, D51, F13
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

opća ravnoteža, trgovinski sporazum, trgovinska politika, liberalizacija trgovine, povećanje blagostanja

U ovom radu razmatramo učinke nekoliko važnih reformi trgovinske politike na Hrvatsku primjenom kvantitativnoga, multiregionalnog modela opće ravnoteže. Sklapanje potpunog trgovinskog sporazuma s Europskom unijom zahtijeva da se prethodno provedu neke reforme, kao što je pristupanje Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i liberalizacija njezine trgovinske politike. Ocjenjujemo stanje sadašnjega trgovinskog režima u Hrvatskoj da bismo procijenili kako će te reforme utjecati na taj režim. Zatim koristimo model kvantitativne simulacije da bismo ocijenili učinke srednje faze reforme, odnosno učinke potpune reforme na blagostanje. Ustanovili smo da Hrvatska može pretrpjeti stanovita kratkoročna pogoršanja u vezi s blagostanjem kada započne liberalizirati svoju trgovinsku politiku, no da će se blagostanje povećati u uvjetima potpune liberalizacije. Stoga je važno da se početne reforme trgovinske politike ne dožive kao da su same sebi svrha, već kao jedan korak naprijed na putu do konačnoga vidljivog povećanja blagostanja. Naš je pristup osmišljen i da bi se stvorio neki formalni model simulacije koji je moguće primijeniti pri preispitivanju toka provođenja reformi, njihova modificiranja, kao i u uvjetima kada kompletniji podaci postanu dostupni.