Banke će izvještavati o zajmovima većim od 5 milijuna kuna odobrenim jednom zajmoprimcu

Objavljeno: 3.6.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmotrio je na sjednici održanoj u srijedu gospodarske i novčane pokazatelje za proteklo razdoblje, prihvatio izvješće o prošlogodišnjem poslovanju Hrvatskog novčarskog zavoda i donio još nekoliko odluka iz djelokruga središnje banke.

U gotovo svim područjima realnog gospodarstva koja prati statistika zabilježena je povećana razina aktivnosti. Posebice industrijska proizvodnja i noćenja u turizmu u prva četiri mjeseca imaju bolja ostvarenja od usporedivog prošlogodišnjeg razdoblja: ukupna industrijska proizvodnja porasla je za 6,3 posto, a broj noćenja u turizmu za 2,9 posto. Također su povoljni podaci o rastu vanjskotrgovinske razmjene: tijekom prva četiri mjeseca ove godine zabilježeno je, prema istom razdoblju prošle godine, kunsko povećanje izvoza za 2,1 posto i uvoza za 2,6 posto. Prosječna neto plaća isplaćena u travnju ove godine bila je realno 5,9 posto veća nego u istom razdoblju lani.

Savjet HNB donio je na ovoj sjednici Odluku o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet milijuna kuna. Svrha je ove Odluke uspostavljanje boljeg pregleda nad dužnicima u Republici Hrvatskoj koji su kod pojedine banke ili štedionice zaduženi za iznose od pet milijuna kuna i više. Obzirom da trenutačno na financijskom tržištu na ovom području ne postoji potpuna transparentnost, ovi će podaci biti vrlo dragocjeni kako bankama i štedionicama, tako i Hrvatskoj narodnoj banci, jer će omogućiti praćenje tzv. "velikih" dužnika na temelju tromjesečnih izvješća banaka, odnosno štedionica o takvim zaduženjima.

Savjet HNB donio je također Odluku o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu. Sukladno ovoj Odluci domaće pravne i fizičke osobe, te predstavništva inozemnih pravnih osoba u Hrvatskoj dostavljat će središnjoj banci na tromjesečnoj osnovi podatke o uslugama u međunarodnom prijevozu u cilju detaljnijeg i pouzdanijeg praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske od strane stručnih službi Hrvatske narodne banke.

Savjet HNB-a prihvatio je prijedlog izmjene, odnosno dopune Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem kojom je iznos blagajničkog maksimuma pravnih osoba podignut na 10, 30, odnosno 50 tisuća kuna ovisno o veličini pravne osobe, te fizičkih osoba na 10 tisuća kuna. Ocijenjeno je, naime, da će se ovim izmjenama osigurati veća fleksibilnost primjene navedene Odluke.

Na ovoj sjednici odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom dobila je Convest banka d.d. Zagreb. Savjet HNB dao je i suglasnost s prijedlogom da član Uprave Kaptol banke d.d. Zagreb bude Mario Kirinić, a članovi uprave Gospodarsko-kreditne banke d.d. Zagreb Zvjezdana Stipić i Jasna Fumagalli. Suglasnost je data i za imenovanje mr. Zdenka Vidakovića za predsjednika uprave Štedionice Brod d.o.o. Slavonski Brod, kao i Miće Tomičića za člana uprave iste štedionice.