Temeljni indikatori stabilnosti i dalje zadovoljavajući

Objavljeno: 9.2.2000.

U srijedu, 09. veljače 2000. godine, održana je redovita sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke pod predsjedanjem guvernera prof. dr. Marka Škreba. Dnevni red je uključivao, između ostalog, i informaciju o novčanim i gospodarskim kretanjima, te razmatranja o ulozi stranih ulaganja u procesu razvoja gospodarstva.

U pogledu novčanih i gospodarskih kretanja, Savjet je zaključio kako se do sada uočeni makroekonomski trendovi na području realnog društvenog bruto proizvoda i zaposlenosti stabiliziraju, dok su temeljni indikatori stabilnosti i nadalje na zadovoljavajućoj razini. Tečaj kune je u odnosu na njemačku marku oslabio tijekom siječnja za 0.43%, što je sezonski znatno manje nego u istom razdoblju 1998. i 1999. godine, kada je kuna deprecirala 1% odnosno 0.9%. Iskazano kretanjem nominalnog efektivnog tečaja - dakle, prema reprezentativnom uzorku valuta s tečajne liste HNB - kuna je deprecirala 0.46%. Istodobno, cijene su tijekom siječnja porasle 4.6% (mjereno indeksom cijena na malo) odnosno 3.8% (mjereno indeksom troškova života) u odnosu na siječanj prošle godine, dok su proizvođačke cijene u istom razdoblju porasle 7.6%, najvećim dijelom zbog značajnog porasta cijene energenata (naftnih derivata).

Savjet je razmotrio utjecaj stranih ulaganja na proces razvoja gospodarstva. Članovi Savjeta su se tom prigodom posebno koncentrirali na povezanost politike tečaja, strukturnih reformi i problem stagnantnog izvoza hrvatskog gospodarstva, i ocijenili kako je u uvjetima tečajne stabilnosti neophodno provesti potrebne strukturne reforme da bi izravne strane investicije u malom otvorenom gospodarstvu - kao što je gospodarstvo Republike Hrvatske - brže dovele do porasta izvoza i na tome temeljenog rasta realnog društvenog bruto proizvoda.