Centar za posjetitelje HNB-a: edukacija za 10 000 zainteresiranih

Objavljeno: 14.12.2023.
Centar za posjetitelje HNB-a: edukacija za 10 000 zainteresiranih

Grupa učenika i nastavnika Ekonomske škole Pula zaokružila je svojim posjetom Hrvatskoj narodnoj banci 12. prosinca ove godine broj korisnika edukacijskih programa Hrvatske narodne banke u 2023. godini: bilo ih je 10 000. Tom prilikom učenicima i nastavnicima ove škole, koja se programima HNB-a koristi niz godina, uručeni su prigodni darovi, među kojima knjige za školsku knjižnicu.

Edukacijske programe HNB-a u proteklom dijelu ove godine najviše su pohodili osnovnoškolci, potom srednjoškolci, studenti i nastavnici. Teme koje su ih najviše zanimale bile su "Euro – naš novac" i "Hrvatska u europodručju", potom gospodarska kretanja i inflacija, kriptoimovina, digitalni novac, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, nadzor kreditnih institucija te uloga HNB-a u očuvanju financijske stabilnosti. Također, bili su vrlo zainteresirani za predavanja i radionice o upravljanju osobnim financijama, o razvoju novca i osnovama bankarstva, bankovnim proizvodima i uslugama te rizicima internetskih i mobilnih plaćanja.

Predavači HNB-a vrlo su uspješno educirali korisnike u dvoranama HNB-a i školama, o čemu govori povratak zadovoljnih učenika i nastavnika u HNB na dodatne radionice, kao i molbe škola da se edukacijom obuhvati veći broj učenika.

Informacije o temama i načinu organizacije edukacija u HNB-u mogu se naći na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.