Cijene i tečaj stabilni, inozemni dug raste

Objavljeno: 23.4.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke razmotrio je u srijedu, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, najnovija novčana i gospodarska kretanja, te usvojio monetarnu projekciju za drugo tromjesečje. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o osnovnim obilježjima bankovnog sustava u zadnjem lanjskom tromjesečju, a odobreno je i više suglasnosti iz nadležnosti najvišeg tijela središnje banke.

Osnovni makroekonomski pokazatelji i dalje su dobri. Godišnja stopa inflacije iznosila je u ožujku 1,7 posto. Nakon nešto izraženijih deprecijacijskih pritisaka u prvom tromjesečju, zbog kojih je središnja banka i u ožujku triput intervenirala na deviznom tržištu prodajom ukupno 150,1 milijun eura, početkom travnja došlo je do aprecijacije kune, a potom i do stabiliziranja tečaja na razini od približno 7,52 kune za euro. Prema sadašnjim procjenama, i cijene i tečaj kretat će se i nadalje unutar očekivanog raspona.

Rast plasmana banaka nefinancijskom sektoru usporen je u odnosu na posljednje mjesece prošle godine, no u prvom tromjesečju iznosio je još uvijek veoma visokih 5 posto. Plasmani stanovništvu rasli su daleko brže (8,4 posto) od plasmana poduzećima (2,5 posto), a pritom su kamatne stope za poduzeća povećane a za stanovništvo smanjene. Pasivne kamatne stope banaka i dalje imaju silazni trend, a razlika između kamatnih stopa na ukupne kredite i na ukupne depozite povećana je u veljači na 8 postotnih bodova. U ožujku je, prema podacima koje su dostavile poslovne banke, došlo do smanjenja kredita, no ima indicija da je u tome veći udjel imao prijenos potraživanja između ovdašnjih i matičnih banaka ili na srodna poduzeća nego stvarno smanjivanje kreditne aktivnosti.

Najveću pozornost Savjeta HNB-a izaziva rast inozemnog zaduženja, i banaka i države, koji se nastavlja i u ovoj godini. Članove najvišeg tijela središnje banke napose zabrinjava što se iz tog izvora potiče u velikoj mjeri domaća potražnja za uvoznim proizvodima, što pogoršava vanjskotrgovinski i tekući saldo platne bilance. Stoga je zaključeno da se već za sljedeću sjednicu pripremi sveobuhvatnija rasprava o ovoj temi.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom da se HVB Bank Croatia d.d. Zagreb pripoji Splitskoj banci d.d. Split, te da predsjednik uprave Splitske banke postane Wolfgang Peter, a članovi uprave Ivo Bilić, Goran Gazivoda i Christoph Schöfböck. Odobren je i prijedlog nadzornog odbora Požeške banke d.d. Požega da predsjednik uprave te banke postane Krešo Toromanović, a članica uprave Đurđa Babić.