Savjet HNB-a: Ubrzan rast BDP-a u trećem tromjesečju

Objavljeno: 14.11.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio informaciju o najnovijim gospodarskim i novčanim kretanjima, usvojio Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2019. godine te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prema dostupnim mjesečnim pokazateljima tijekom trećeg tromjesečja 2019. ubrzao se rast realnog BDP-a. Nezaposlenost se, nakon stagnacije u drugom tromjesečju, nastavila smanjivati dok se rast zaposlenosti usporio. U trećem tromjesečju blago se ubrzao rast nominalnih bruto plaća pri čemu su plaće porasle u javnom i privatnom sektoru. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena zadržala se u rujnu na razini od 0,8%, koliko je iznosila i u kolovozu. Troškovi financiranja uglavnom su nastavili padati, čemu pridonosi i akomodativna monetarna politika. Godišnji se rast plasmana banaka na kraju rujna usporio na 3,0%, čemu je pridonio nastavak smanjivanja kreditiranja poduzeća. Višak proračuna opće države u drugom je tromjesečju 2019. bio nešto manji od 2,5 mlrd. kuna, što je za otprilike 200 mil. kuna više nego u istom tromjesečju prethodne godine. Pritom je snažan rast prihoda, podržan povoljnim utjecajem rasta osobne potrošnje i uvoza te većim korištenjem EU fondova, bio poništen podjednakim povećanjem rashoda.

Na ovoj se sjednici Savjeta HNB suglasio s prijedlogom iz Slatinske banke d.d., Slatina da član uprave te banke bude Oliver Klesinger. Usto, Hrvatska narodna banka dala je odobrenje da se HPB–Stambena štedionica d.d., Zagreb pripoji Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb.