Savjet HNB-a: Hrvatska narodna banka u uvjetima pandemijske krize poduzela mjere za održavanje likvidnosti i stabilnosti financijskog sustava

Objavljeno: 8.4.2020.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentna novčana i gospodarska kretanja, a donio je i nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Rast neizvjesnosti i strah od brzog širenja pandemije koronavirusa te uvođenje mjera za njezino ograničavanje rezultirali su iznimno visokom kolebljivošću na međunarodnim financijskim tržištima krajem veljače i u ožujku 2020. Pojačani pritisci na tečaj, ali i na tržište vrijednosnih papira obilježili su kretanja i u razvijenim zemljama i u zemljama s tržištima u nastajanju, pa tako i u Hrvatskoj. Na kraju ožujka tečaj EUR/HRK bio je za 2% viši nego na kraju veljače, a prinosi do dospijeća na državne obveznice kao i premija za rizik u tom su razdoblju porasli. HNB je od početka ožujka poduzeo niz mjera iz područja monetarne politike kojima je održao likvidnost i stabilnost financijskog sustava. Tijekom ožujka u pet intervencija na deviznom tržištu i nekoliko izravnih transakcija HNB je poslovnim bankama prodao ukupno 2,5 mlrd. EUR. U istome je mjesecu proveo i strukturnu operaciju na kojoj je bankama plasirao 3,8 mlrd. kuna, dok je redovitim tjednim operacijama bankama plasirano ukupno 1,85 mlrd. kuna. Nadalje, smanjena je stopa obvezne pričuve s 12% na 9%, čime su povećana slobodna novčana sredstva banaka kod HNB-a za 6,33 mlrd. kuna. S ciljem održavanja stabilnosti na tržištu državnih obveznica, HNB je tijekom ožujka otkupio vrijednosne papire Republike Hrvatske ukupnoga nominalnog iznosa 4,29 mlrd. kuna.

Godišnji rast plasmana banaka ubrzao se u veljači na 4,8%, čemu je pridonijelo ubrzanje rasta plasmana nefinancijskim poduzećima, dok se godišnji rast plasmana stanovništvu blago usporio. Prema mjesečnim podacima Ministarstva financija u siječnju 2020. ostvaren je manjak salda središnje države od 1,3 mlrd. kuna, za razliku od prošle godine kada je ostvaren blagi višak. Udio duga opće države u BDP-u zbog povoljnog se utjecaja rasta nominalnog BDP-a smanjio sa 74,7% BDP-a, koliko je iznosio na kraju 2018., na 73,2% BDP-a na kraju 2019. godine.

Naposljetku, na ovoj se sjednici Savjet HNB-a suglasio s prijedlogom Addiko Bank d.d. da Pierre Marie Geneviève Serge Boscq bude član Uprave te banke.