Savjet HNB-a: nastavlja se gospodarski rast

Objavljeno: 8.6.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, prihvatio Godišnje izvješće o prošlogodišnjem radu središnje banke te razmotrio izvješće o radu Hrvatskog novčarskog zavoda u 2015. godini. Također, Savjet HNB-a donio je nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U prvom tromjesečju 2016. realni BDP porastao je za 0,6% u odnosu na prethodno tromjesečje, čemu je pridonio rast domaće potražnje, dok je izvoz stagnirao. Pokazatelji za početak drugog tromjesečja ukazuju na nastavak rasta BDP-a. Godišnji pad potrošačkih cijena u travnju ostao je nepromijenjen u odnosu na ožujak i  iznosio je –1,7%, a na mjesečno kretanje inflacije u travnju snažno je utjecalo smanjenje cijene prirodnog plina (-18,1%). Monetarna politika zadržala je ekspanzivan karakter, čemu je pridonijela druga strukturna obratna repo operacija HNB-a održana u svibnju. Pozitivna kretanja ostvarena su kod bankovnog kreditiranja, pa su u prva četiri mjeseca 2016. plasmani domaćim sektorima porasli uslijed povećanog kreditiranja poduzeća, ali i jače izraženog sezonskog prirasta kreditiranja stanovništva. Gotovinski fiskalni podaci ukazuju na nastavak fiskalne konsolidacije u prvom tromjesečju 2016. godine.

Izmjenom Odluke o obveznoj pričuvi iz osnovice za obračun pričuve isključuju se sredstva primljena od Europskog investicijskog fonda, Europskog fonda za jugoistočnu Europu i Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe.

Na današnjoj sjednici dana su i pozitivna rješenja na zahtjeve nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija za izdavanje prethodne suglasnosti o imenovanju članova uprave. Tako će u Primorskoj banci d.d., Rijeka član uprave i nadalje biti Anto Pekić, a kao novi član uprave pridružit će mu se Goran Brajdić. U Sberbank d.d., Zagreb još jedan mandat kao član uprave dobio je Igor Repin, a u Štedbanci d.d., Zagreb član uprave postaje Ante Babić. U Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb funkcije članova uprave preuzimaju Claudio Cesario, Stefano Gison i Albert Angersbach, a u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d., Zagreb Tomislav Matić i Sonja Skobe.

UniCredit S.p.A., Milano dobio je suglasnost Savjeta HNB-a za stjecanje kvalificiranog udjela koji čini više od 50 posto kapitala Zagrebačke banke d.d., Zagreb.