Komentar platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020.

Objavljeno: 30.9.2020.

U drugom je tromjesečju 2020. na tekućem i kapitalnom računu platne bilance ostvaren manjak od 0,3 milijarde eura, što je primjetno pogoršanje u odnosu na uravnotežen saldo zabilježen u istom razdoblju prethodne godine, navodi se u Komentaru platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020. Promatraju li se posljednja četiri tromjesečja, višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u razdoblju do kraja lipnja 2020. iznosio je 5,6 posto BDP-a, što je za 0,8 postotnih bodova više nego u cijeloj 2019. godini.

Na financijskom računu platne bilance zabilježen je neto odljev kapitala od 0,2 milijarde eura, što je za 0,4 milijarde eura manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Neto odljev kapitala rezultirao je blagim poboljšanjem stanja neto međunarodnih ulaganja, i to zahvaljujući smanjenju neto dužničkih obveza domaćih sektora. Na kraju lipnja 2020. stanje neto međunarodnih ulaganja iznosilo je ‒26,4 milijarde eura. Međutim, zbog snažnog pada nominalnog BDP-a u drugom tromjesečju, relativni se pokazatelj pogoršao, te je na kraju lipnja iznosio ‒51,0 posto BDP-a, što je za 2,0 postotna boda više negoli na kraju prvog tromjesečja. Stanje neto međunarodnih ulaganja jednako je razlici između inozemne imovine i inozemnih obveza domaćih sektora na kraju razdoblja. Negativna vrijednost stanja neto međunarodnih ulaganja pokazuje da su inozemne obveze hrvatskih rezidenata veće od njihove inozemne imovine. Obuhvaćeni su imovina i obveze na osnovi dužničkih instrumenata, vlasničkih ulaganja, financijskih izvedenica i ostalo.

Komentar platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020.