Credo banka je poseban slučaj

Objavljeno: 24.11.2011.

S obzirom na razumljivu zainteresiranost javnosti za zbivanja u bankovnom sektoru, a napose štediša i ostalih klijenata manjih banaka koje privlače povećanu pozornosti nakon oduzimanja odobrenja za rad splitskoj Credo banci d.d., Hrvatska narodna banka ocjenjuje opravdanim priopćiti sljedeće:

Sve banke koje posluju u Hrvatskoj s odobrenjem za rad Hrvatske narodne banke, bez obzira na njihovu veličinu i na to imaju li pretežno domaće ili inozemne dioničare, dužne su poštovati hrvatsku zakonsku i podzakonsku regulativu i podliježu nadzoru HNB-a. U cilju što veće transparentnosti bankovnog sustava, sve banke dužne su u propisanim rokovima dostavljati središnjoj banci izvješća o svom poslovanju, a Hrvatska narodna banka obrađena i objedinjena izvješća nakon svakog tromjesečja objavljuje i na svojoj web stranici, kako bio omogućen uvid u najvažnije pokazatelje stanja i poslovnih rezultata svake od banaka koje djeluju na našem tržištu svim zainteresiranima, a napose korisnicima njihovih usluga.

Sa stanovišta bankovnog nadzora osobitu važnost ima pokazatelj adekvatnosti kapitala kojim banka jamči uredno izvršavanje svojih obveza. Za hrvatski bankovni sustav propisana je minimalna stopa adekvatnosti kapitala od 12 posto (što je više nego, primjerice u zemljama Europske unije). Njezino održavanje iz razumljivih je razloga osobito važno za manje banke, koje nisu dio jakih bankovnih sustava koji bi mogli dodatnim kapitalom podržati banku u slučaju nekih poteškoća.

Stoga je i za superviziju središnje banke približavanje spomenute stope propisanom minimumu signal za oprez, pa i razlog da od uprave i nadzornog odbora takve banke traži dokapitalizaciju ulaganjem postojećih ili novih dioničara, pa eventualno i druge mjere za stabilno daljnje poslovanje. Isključivo u tom kontekstu trenutno su pod pojačanim nadzorom središnje banke četiri manje banke, spomenute i u odgovoru nadležnog viceguvernera HNB-a na pitanje televizijskog voditelja.

Pritom treba istaknuti da situacija u ovim bankama nipošto nije podudarna sa stanjem i razlozima koji su doveli do oduzimanja odobrenja za rad i pokretanja prisilne likvidacije Credo banke d.d. i prema pokazateljima adekvatnosti kapitala i u pogledu likvidnosti situacija u tim bankama je stabilna te se ni u kom pogledu ne može usporediti sa stanjem u banci kojoj je oduzeto odobrenje za rad.