Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (Tekst značajan za EGP)

Objavljeno: 28.1.2016. Ažurirano: 25.6.2020.

Pretraživanje regulative