Deset godina tranzicije

Objavljeno: 11.10.2002.
Publikacija Pregledi
Broj P - 12
Autori Warren Coats i Marko Škreb
Datum Lipanj 2002.
JEL P200, E580, E520
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

središnje bankarstvo, tranzicija, monetarna politika

Sažetak

Cilj je ovog rada analizirati značajne promjene koje su se dogodile u središnjim bankama srednjoeuropskih i istočnoeuropskih država u prvom desetljeću tranzicije. U samo nekoliko godina one su se u potpunosti transformirale iz socijalističkih u suvremene, neovisne središnje banke, čije su funkcije jednake onima u bilo kojoj središnjoj banci u razvijenom gospodarstvu. Danas je njihova de iure neovisnost uglavnom vrlo velika, vjerojatno veća od de facto neovisnosti. Stabilnost cijena glavni je zadatak gotovo svih središnjih banaka. Inflacija je znatno smanjena u prvih nekoliko godina. Monetarna je politika doživjela korjenite promjene kad su države zamijenile direktne instrumente monetarne politike indirektnim instrumentima (neke s fiksnim tečajnim režimima, npr. valutnim upravama, neke s fleksibilnim). Okruženje monetarne politike (bankarstvo, tržište novca, platni sustav) također se promijenilo, ali je u nekim državama preostalo još dosta posla na tim područjima. Budućnost središnjih banaka u tranziciji uvelike ovisi o odnosima tih država s Europskom unijom. Ipak, čak i kad (a za neke treba reći, ako) tranzicijske središnje banke svoje monetarne funkcije prepuste Europskoj središnjoj banci, njihova će uloga i dalje biti važna, npr. u istraživanju, diseminaciji informacija, obrazovanju o zdravoj gospodarskoj politici, sistemskoj financijskoj stabilnosti, a većina će ih i dalje imati ulogu u nadzoru bankovnog sustava.