Distribucija početnih paketa eurokovanica za potrošače

Objavljeno: 15.12.2022. Ažurirano: 2.1.2023.
Distribucija početnih paketa eurokovanica za potrošače
Stanje na kraju dana: 31. prosinca 2022.
Ukupna proizvodnja 1.200.000 komada  
Banke ukupno naručile 1.126.938 komada 100%
HNB isporučio u osam gotovinskih centara 1.168.800 komada 104%*
Banke preuzele od HNB-a 1.126.939 komada 100%
Banke, HP-Hrvatska pošta d.d., Financijska agencija prodale potrošačima 861.226 komada 76%
Raspoloživo u bankama 265.712 komada 24%
Raspoloživo u gotovinskim centrima HNB-a 41.861 komada 4%
Preostalo za distribuciju u gotovinske centre HNB-a 0 komada 0%

* HNB je 15. prosinca 2022. isporučio gotovinskim centrima više od naručene količine početnih paketa eurokovanica.

 

Početne pakete eurokovanica prodaju poslovnice banaka, HP-Hrvatske pošte d.d. i Financijske agencije na ukupno oko 2.000 lokacija, a građani ih mogu nabaviti do 31. prosinca 2022., odnosno do iscrpljenja zaliha.

HP-Hrvatska pošta d.d. prodaje početne pakete eurokovanica na temelju ugovora s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

Financijska agencija (Fina) prodaje početne pakete eurokovanica na temelju ugovora s više poslovnih banaka.

Hrvatska narodna banka osigurava početne pakete eurokovanica svim poslovnim bankama u osam svojih gotovinskih centara na temelju ugovorenih količina, ali ne i izravno HP-Hrvatskoj pošti d.d. i Fini. U tablici, koja će se ažurirati dnevno, HNB će objavljivati količine isporučenih paketa i količine paketa dostupnih u bankama.

Također, kako bi se skratilo vrijeme čekanja u poslovnicama banaka, HNB je preporučio bankama da pri zamjeni kuna za početne paketa eurokovanica ne traže od građana predočenje osobne iskaznice.