Donijeto šest odluka za provedbu Zakona o deviznom poslovanju

Objavljeno: 10.9.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i i novčana kretanja, donio više odluka za provedbu novog Zakona o deviznom poslovanju, te dao suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprave u više banaka.

Sukladno odredbama novog Zakona o deviznom poslovanju, Savjet HNB-a na ovoj je sjednici usvojio Odluku o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom, Odluku o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima, Odluku o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima, Odluku o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, Odluku o načinu plaćanja i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji i Odluku o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primati naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima. Odluke su usvojene uz zaključak da se, u okviru zakonskih ovlasti središnje banke, što prije pripremi sveobuhvatnija analiza i program moguće daljnje liberalizacije deviznog poslovanja u procesu približavanja Europskoj uniji.

Na ovoj sjednici odobren je i zahtjev Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz za stjecanje više od 33 posto dionica s pravom glasa u Erste & Steiermärkische banci d.d. Rijeka, tako da bi se njen vlasnički udjel u toj banci približno izjednačio s udjelom Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Beč. Tvrtka Strahinjčica d.d. Krapina dobila je prethodnu suglasnost za stjecanje više od 33 posto dionica s pravom glasa u Samoborskoj banci d.d. Samobor, s namjerom pripajanja sa Zagorskom bankom d.d. Krapina, u kojoj spomenuta tvrtka već ima većinsko vlasništvo.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornih odbora tih financijskih institucija da predsjednik uprave Nova banke d.d. Zagreb postane Damir Odak, član uprave Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb bit će Igor Kodžoman, u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb članica uprave postaje Tea Martinčić, a u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d. Zagreb u upravu ulazi Franjo Franjić.

Savjet HNB-a ocijenio je da je najbolju ponudu za reviziju ovogodišnjih financijskih izvješća Hrvatske narodne banke dala tvrtka Deloitte & Touche, te će nadležnom Odboru za proračun i financije Hrvatskog sabora predložiti njen izbor.