Državnom proračunu doznačeno 1,34 milijarde kuna dobiti HNB-a

Objavljeno: 11.3.2009.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja i usvojio projekciju monetarne politike za drugo ovogodišnje tromjesečje, kao i izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama u protekloj godini.

Savjet je saslušao i ocjene neovisnog revizora o izvješću središnje banke o prošlogodišnjem radu i financijskom poslovanju, u kojemu je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 3,39 milijardi kuna. Sukladno zakonskim propisima, od toga je 2,04 milijarde izdvojeno u opće pričuve HNB-a, a 1,34 milijarde kuna doznačeno je državnom proračunu.

Odlukom Savjeta HNB-a bankama, štednim bankama i podružnicama stranih banaka koje posluju u Hrvatskoj s odobrenjem Hrvatske narodne banke omogućeno je da kao kolateral za unutardnevne i lombardne kredite središnje banke koriste i trezorske zapise Ministarstva financija izdane u eurima, a ne samo u kunama kao do sada, također s izvornim rokom dospijeća do godinu dana.

Savjet HNB-a dao je suglasnost nadzornom odboru Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, da članovima uprave imenuje Tadiju Vrdoljaka na tri, a Ivana Mihaljevića na godinu dana, dok zahtjev nadzornog odbora Kreditne banke d.d., Zagreb, da članom uprave te banke imenuje Branka Malenicu nije dobio potrebnu suglasnost.