EBA objavila informacije za klijente financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine o kraju prijelaznog razdoblja u vezi s Brexitom

Objavljeno: 23.12.2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority – EBA) objavilo je informacije za klijente financijskih institucija, i to kreditnih institucija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o kraju prijelaznog razdoblja izlaska iz Europske Unije (Brexit).

Ujedinjena Kraljevina izišla je iz Europske unije 31. siječnja 2020. Tijekom prijelaznog razdoblja koje traje do 31. prosinca 2020. na poslovanje financijskih institucija iz UK-a na području EU-a primjenjuje se pravo EU-a, a nakon 1. siječnja 2021. financijske institucije iz UK-a koje nemaju valjano odobrenje za rad dobiveno od nadzornih tijela u EU-u više neće imati pravo pružati financijske usluge u EU-u.

Ako namjeravaju i dalje pružati financijske usluge u EU-u, financijske institucije iz UK-a morat će se pobrinuti da te usluge pružaju preko subjekata kojima je propisno izdano odobrenje za rad u EU-u.

Financijske institucije iz UK-a koje su odlučile prestati obavljati svoje aktivnosti u EU-u trebaju do kraja prijelaznog razdoblja prekinuti poslovanje s predmetnim klijentima bez štetnih posljedica za te potrošače.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja doći će i do promjena u prekograničnim plaćanjima između EU-a i UK-a. Pružatelji platnih usluga sa sjedištem u EU-u morat će pružati više informacija o platitelju u slučaju prekograničnih plaćanja i izravnih terećenja iz EU-a prema UK-u, u odnosu na slučajeve prijenosa unutar EU-a. Stoga je moguće da će pružatelji platnih usluga od potrošača koji prenose sredstva između EU-a i UK-a tražiti da dostave te dodatne podatke.

U skladu s pravom EU-a nakon završetka prijelaznog razdoblja potrošači u Europskoj uniji mogu zadržati postojeće bankovne račune otvorene kod financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine, pri čemu se primjenjuju relevantni pravni zahtjevi UK-a, što se odnosi i na pravila o zaštiti depozita.

Ako potrošači nisu sigurni hoće li im financijske usluge koje pružaju financijske institucije iz UK-a biti dostupne nakon završetka prijelaznog razdoblja, savjetuje se da se obrate izravno svojim financijskim institucijama i zatraže informacije o daljnjem pružanju financijskih usluga.

Potrošači mogu pronaći dodatne obavijesti i smjernice o povlačenju UK-a iz EU-a i njegovu učinku na pružanje financijskih usluga u određenoj državi članici na stranicama EBA-e, Europske komisije (npr. Obavijest Europske komisije dionicima) i nacionalnih nadzornih tijela.

Hrvatska narodna banka podržava ovu objavu koja je objavljena na internetskim stranicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.