EBA produljuje primjenu Smjernica o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima

Objavljeno: 3.12.2020.

Zbog drugog vala pandemije bolesti COVID-19 Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority – EBA) produžilo je primjenu Smjernica o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19, i to tako da se navedeni tretman primjenjuje na sve moratorije za koje je klijent podnio zahtjev te su odobreni prije 31. ožujka 2021. Pritom je uveden i dodatni kriterij za primjenu povlaštenog tretmana na temelju Smjernica, a to je da ukupno trajanje odobrenih moratorija nije duže od devet mjeseci. U slučaju da ukupno odobreni moratoriji od početka krize uzrokovane bolešću COVID-19 traju duže od devet mjeseci, banke su dužne provesti dubinsku analizu klijenta kako bi utvrdile dugoročnu kvalitetu toga kredita i na osnovi toga trebaju donijeti odluku o tome je li kredit potrebno reklasificirati u rizične kategorije višeg rizika naplate.

Priopćenje je dostupno na stranicama EBA-e.