Publikacije ESB-a

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 28.4.2022.

Hrvatska narodna banka objavljuje Pregled Ekonomskog biltena Europske središnje banke, koji ESB objavljuje dva tjedna nakon sastanka o monetarnoj politici.

Godišnje izvješće Europske središnje banke opisuje zadaće i aktivnosti Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i izvještava o monetarnoj politici Eurosustava.