Sankcije EU-a nemaju izravan utjecaj na imovinu Sberbank d.d. Hrvatska

Objavljeno: 25.2.2022.

Hrvatska narodna banka pomno prati sve što se događa sa situacijom u Ukrajini i Rusiji i mogućim posljedicama koje bi ti događaji mogli imati na banke u Hrvatskoj. Stoga analiziramo i mogući utjecaj tih događanja na banke u Hrvatskoj s ciljem povećavanja njihove spremnosti na sankcije ili druge posljedice koje mogu nastati s obzirom na rusko-ukrajinsku krizu.

Drugi paket sankcija Europske unije uključuje sveobuhvatne financijske sankcije i stroge kontrole izvoza koje će imati dubok utjecaj na rusko gospodarstvo, financijski sustav i pristup najsuvremenijoj tehnologiji. U sklopu sankcija Europske unije zabranjeni su kreditiranje i kupnja vrijednosnih papira pet najvećih ruskih banaka u državnom vlasništvu, što uključuje i Sberbank u Rusiji. Tom je mjerom obuhvaćen samo matični entitet, ali ne i njezini supsidijari u Europskoj uniji. U skladu s tim obuhvat dosadašnjih sankcija EU-a nema izravan utjecaj na imovinu kreditne institucije Sberbank d.d. Hrvatska.

Sberbank d.d. Hrvatska, kreditna institucija sa sjedištem u RH koja posluje u sklopu grupacije Sberbank u EU-u te je pod nadzorom Europske središnje banke, pozorno se nadzire i procjenjuje unutar trenutačnih okolnosti. 

Prema Zakonu o sustavu osiguranja depozita sredstva deponenata na računima kreditne institucije (uključujući tekući račun, oročeni depozit i štedni depozit) osigurana su u pravilu do 100.000,00 eura,  a iznimno depoziti koji zadovoljavaju propisane kriterije za privremeni visoki saldo zaštićeni su u iznosu do 130.000,00 eura. Više informacija u vezi s osiguranjem depozita možete dobiti od Hrvatske agencije za osiguranje depozita.