Europska unija treba se pridržavati sporazuma Basel III

Objavljeno: 7.9.2021.

Hrvatska narodna banka pridružila se središnjim bankama i tijelima bonitetnog nadzora Europske unije u apelu koji snažno podupire potpunu, pravodobnu i dosljednu provedbu svih aspekata okvira Basel III. Europska komisija sada priprema zakonodavni prijedlog provedbe posljednjih segmenata globalno dogovorenoga regulatornog okvira za banke, Basel III, a stajalište koje su supotpisale brojne središnje banke jest da se pri toj provedbi treba pridržavati i slova i duha Sporazuma Basel III. Središnje banke i supervizori smatraju da oslabljivanje okvira ne bi bilo u najboljem interesu Europe.