Izvoznici pozitivno gledaju na uvođenje eura

Objavljeno: 31.1.2018.
Izvoznici pozitivno gledaju na uvođenje eura

Na 26. susretu Kluba izvoznika u organizaciji tjednika Lider održanom 30. siječnja 2018. guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić članovima Kluba je predstavio projekt ulaska Hrvatske u europodručje.

Guverner je izvoznicima naglasio specifičnosti hrvatskog gospodarstva koji idu u prilog uvođenju eura u Hrvatskoj, poglavito činjenicu da je Hrvatska snažno trgovinski integrirana s europodručjem te da je visokoeuroizirano gospodarstvo. Glavne koristi uvođenja eura – uklanjanje valutnog rizika, smanjenje kamatnih stopa te pozitivni učinci na izvoz i investicije – znatne su i trajne naravi, dok su troškovi pretežno jednokratni i mali. S obzirom na to da je manevarski prostor monetarne politike ograničen zbog visoke izloženosti valutnom riziku te da je Hrvatska snažno financijski integrirana s europodručjem s visokim udjelom stranog vlasništva u bankovnom sustavu gubitak samostalne monetarne politike ne bi trebao imati značajniji negativan učinak. Također, očekuje se i blag i jednokratan učinak na cijene, iako je percepcija javnosti drugačija.

Hrvatska mora nastaviti provoditi fiskalnu konsolidaciju, a nužne su i reforme za povećanje potencijalnog rasta. Ekonomske i strukturne politike potrebne za uvođenje eura, potrebne su nam i neovisno o samom cilju uvođenja eura, ponovio je guverner. Jedan od većih problema izvoznika, na koji je upozorio i guverner, jest problem radne snage i stopa zaposlenosti.

Izvoznici pozitivno gledaju na uvođenje eura te očekuju da će im to značajno olakšati poslovanje. Odgovarajući na pitanja članova Kluba guverner je naglasio da je  Hrvatska narodna banka sprječavala aprecijaciju tečaja te je samo u siječnju otkupila od banaka preko 405 milijuna eura. Također, naveo je da će se tečaj pri ulasku u tečajni mehanizam (ERM II) fiksirati, a sam tečaj bit će određen u pregovorima i dogovoru partnera iz Europske unije pri čemu će se gledati i povijesne razine tečaja.

Pretraživanje novosti