Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost

Objavljeno: 4.3.2013.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 40
Autori Mirna Dumičić i Ivo Krznar
Datum Ožujak 2013.
JEL E44, E50, E58
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

indeks financijskih uvjeta, BDP, Hrvatska, eurozo- na, metoda glavne komponente, VAR model

Osnovni je cilj ovog istraživanja analiza odnosa između domaćih i vanjskih financijskih uvjeta i gospodarske aktivnosti. U tu svrhu konstruirani su ukupan indeks financijskih uvjeta (IFU) za Hrvatsku te njegove dvije komponente - domaća i strana - koje su upotrijebljene za ocjenu VAR modela međuovisnosti uvjeta financiranja i realne gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj i eurozoni. Rezultati procijenjenog modela upućuju na to da najveći utjecaj na uvjete financiranja u Hrvatskoj imaju domaći BDP i strani financijski uvjeti, a procjena dekompozicije varijance, uz dvije navedene varijable, ističe i strani BDP kao važnu odrednicu varijabilnosti domaćih pokazatelja gospodarske i financijske aktivnosti.