Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2023.

Objavljeno: 21.5.2024.
Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2023.

Hrvatska narodna banka objavila je danas Godišnje izvješće za 2023. i u skladu s uobičajenom praksom, uputila ga zastupnicima u Hrvatskom saboru. Godišnje izvješće za 2023. opisuje aktivnosti Hrvatske narodne banke i uključuje informacije o prvoj godini u europodručju, o provedbi monetarne politike i gospodarskim kretanjima, financijskoj stabilnosti, poslovanju kreditnih institucija, upravljanju financijskom imovinom te obavljanju ostalih zadaća iz djelokruga HNB-a. Godišnje izvješće HNB-a obuhvaća i godišnje financijske izvještaje HNB-a, kao i drugo po redu, Klimatsko izvješće. Uvođenjem eura 1. siječnja 2023. Hrvatska je postala dvadeseta država članica europodručja stoga su i brojne aktivnosti HNB-a bile usmjerene na što lakši prelazak s kune na euro. Ovo ostvarenje osobito je važno kada se uzme u obzir da je Hrvatska prošla teži formalni postupak te bila pogođena snažnim šokovima koji su put prema euru učinili još zahtjevnijim. Prelazak na novu službenu valutu u operativnom smislu proveden je vrlo uspješno, što je potvrdila i Europska komisija. Ulaskom Hrvatske u europodručje nastupile su važne promjene u funkcioniranju središnje banke, a najvažnija je promjena koja se odnosi na uključivanje HNB-a u utvrđivanje i operativno provođenje zajedničke monetarne politike europodručja.

Prošlu su godinu obilježili i ulazak Hrvatske u Schengen, nastavak relativno snažnoga gospodarskog rasta te postupno smanjivanje inflacije. U rujnu je završio najsnažniji ciklus pooštravanja monetarne politike od uvođenja eura kao valute. Porast ključnih kamatnih stopa Europske središnje banke prelio se na kamatne stope na novčanom tržištu, što je povećalo trošak zaduživanja za poduzeća i stanovništvo. Unatoč takvim okolnostima hrvatsko je gospodarstvo nastavilo rasti zamjetno brže od prosjeka zemalja europodručja. Istodobno se primjetno smanjila godišnja stopa inflacije u 2023. godini, što je također pridonijelo rastu realnih dohodaka i jačanju potrošačkog optimizma.

U izvješću se analizira i stanje u bankovnom sustavu uz naglasak na zaštitu potrošača. HNB je nastavio voditi politiku usmjerenu na jačanje kapitalnih zahtjeva kako bi dodatno ojačao otpornost banaka na šokove. Tijekom 2023. HNB je intenzivno radio na uspostavljanju novog Ureda unutar portfelja supervizije kako bi bio spreman za primjenu novog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja kojim HNB preuzima ulogu regulatora pružatelja usluge servisiranja kredita.

U 2023. započele su pripreme za uspostavljanje informativno-edukacijskog centra HNB-a čije je ime Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke. Moneterra će građanima omogućiti da se na jednostavan i zabavan način upoznaju s pojmom i poviješću novca, monetarnom politikom, središnjim bankarstvom te raznim drugim temama od važnosti za osobne financije. Nadalje, HNB je i tijekom 2023. u Centru za posjetitelje nastavio educirati zainteresirane grupe građana, a ponajviše mlade o temama iz svojeg djelokruga, s ciljem povećanja financijske pismenosti građana. Tijekom 2023. edukacijama je prisustvovalo ukupno 10.374 sudionika, dok je 2022. bilo 8.424, a pretpandemijske 2019. godine 4.355 sudionika.

Ulazak Hrvatske u europodručje dominirao je u komunikacijskim aktivnostima Hrvatske narodne banke u prvom polugodištu 2023., kao i završetak nacionalne informativne kampanje o zamjeni kune eurom, koju je HNB provodio s Vladom Republike Hrvatske. Uz komunikacijske aktivnosti vezane uz prelazak na euro, tijekom 2023. naglasak je bio na informiranju javnosti o monetarnoj politici Europske središnje banke i njezinu utjecaju na inflaciju, gospodarstvo i kamatne stope u Hrvatskoj.

Hrvatska narodna banka usvojila je Klimatsku strategiju za razdoblje od 2024. do 2026. kojom se definiraju ciljevi i prioriteti u području prilagodbe klimatskim promjenama i njihovu ublažavanju. Klimatska strategija HNB-a utvrđuje glavne ciljeve i prioritete za iduće trogodišnje razdoblje, a za ostvarenje tih ciljeva HNB je donio akcijske planove za pojedina područja i funkcionalne cjeline, kao i one povezane s podrškom procesima vezanima uz klimatske promjene.

Naposljetku, u Godišnjem izvješću govorimo i o politici upravljanja ljudskim resursima u HNB-u, koji nastoji privući, angažirati, razvijati i zadržati stručnjake različitih profila. Također, u lipnju 2023. na snagu je stupio novi Etički kodeks HNB-a kojim su prihvaćena i načela etičkog okvira Eurosustava i jedinstvenog nadzornog mehanizma, a osobito načela neovisnosti, odgovornosti, transparentnosti i održavanja najviših standarda profesionalne etike i integriteta.