Gotovina u blagajni isključena iz obvezne pričuve

Objavljeno: 25.9.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke danas je donio odluku temeljem koje, počevši od obračuna obvezne pričuve 9. listopada 2008., gotovina koju banke drže u blagajni više neće biti uključena u likvidna kunska potraživanja kojima se može održavati kunski dio obvezne pričuve. Slijedom toga banke će morati povećati sredstva izdvojena na računu za namiru za oko 2,6 milijardi kuna.

Ova promjena predstavlja daljnji korak Hrvatske narodne banke u usklađivanju sustava obvezne pričuve s praksom relevantnih europskih središnjih banaka, koje u obveznu pričuvu uračunavaju isključivo sredstva banaka položena na računu kod središnje banke.

Dodatni razlozi za donošenje ovakve odluke, upravo u sadašnjem trenutku, proistječu iz očekivanog povećanja likvidnosti u sustavu povezanog s vlasničkim promjenama u INA-i i potrebe da se viškovi likvidnosti steriliziraju kako ne bi stvorili dodatne poticaje inflaciji.