Guverner Vujčić za CNBC International

Objavljeno: 19.7.2019.

Na konferenciji Hrvatske narodne banke i Međunarodnoga monetarnog fonda pod nazivom "Demografija, zapošljavanje i rast: Upravljanje budućnošću u Srednjoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi" Boris Vujčić, guverner HNB-a razgovarao je s novinarkom Karen Tso (CNBC International) o važnosti strukturnih reformi, suradnji s Christine Lagarde, kriterijima koje Hrvatska treba ispuniti kako bi pristupila europodručju te neusklađenosti znanja i vještina s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj, kao i u zemljama Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe.

Cijeli razgovor guvernera Borisa Vujčića dostupan je na sljedećim poveznicama:

"Every country needs to get its fiscal house in order: Croatian central bank"

"Croatia won't become like Ireland or Greece, central bank chief says"