Guverner HNB-a, zamjenica guvernera i zaposlenici postupali u skladu s propisima i etičkim standardima

Objavljeno: 13.1.2022.

Uvažavajući činjenicu da je tema kupoprodaje dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira banaka od opravdanog javnog interesa, osobito ako kupnju ili prodaju obavljaju čelnici i djelatnici institucije koja provodi nadzor poslovanja tih banaka, Hrvatska narodna banka u povodu upita brojnih novinara i građana smatra svojom obvezom obavijestiti javnost da su guverner HNB-a Boris Vujčić, zamjenica guvernera Sandra Švaljek i drugi zaposlenici postupali u skladu s propisima i etičkim standardima koji su bili na snazi u vrijeme poduzimanja pojedinih radnji, te da prema dosad poznatim podacima ne postoje čak ni naznake da su koristili neke povlaštene informacije.

Boris Vujčić je, podsjećamo, dionice Riječke banke i Zagrebačke banke kupio u vrijeme kad nije bio guverner, zamjenik guvernera ili član Savjeta HNB-a i kada mu ni jedan propis nije zabranjivao ili ograničavao mogućnost stjecanja dionica neke hrvatske banke. Dionice je prodao 2001., iako ga ni jedan propis ili etičko načelo na to nisu obvezivali.

Sandra Švaljek je kupila korporativne obveznice Erste&Steiermärkische Bank d.d. krajem 2012., u vrijeme kad je bila vanjska članica Savjeta HNB-a. Učinila je to na temelju javno dostupnih informacija, sadržanih u prospektu izdavatelja obveznica, koji je odobrila Hanfa. Nije postojao propis ili etički standard koji je članovima Savjeta HNB-a zabranjivao ili ograničavao pravo stjecanja obveznica banaka. Te je obveznice Sandra Švaljek držala pet godina, odnosno do dospijeća 2017., kako je i bilo ugovoreno, a tada nije bila ni članica Savjeta niti djelatnica HNB-a. Radilo se o obveznicama koje su imale karakter štednje izjednačen s oročenim depozitom u banci.

U vrijeme kad su Boris Vujčić i Sandra Švaljek kupili dionice odnosno obveznice, Hrvatska nije bila članica Europske unije, pa nisu postojali ni međunarodni propisi koji bi njihovim radnjama bili povrijeđeni.

Od sredine 2013., kada je postala članicom Europske unije, Hrvatska kontinuirano usklađuje svoj pravni sustav s pravom EU. U taj proces usklađivanja uključeni su, naravno, i propisi koji uređuju poslovanje Europske središnje banke, čiji će član HNB postati u trenutku uključenja u europodručje. I hrvatska središnja banka svojim propisima unapređuje etička načela rada i poslovanja, koja će u trenutku uvođenja eura u cijelosti biti usklađena s pravom Europske središnje banke.

HNB će u skladu sa Zakonom i općim aktima poduzeti mjere radi provjere zakonitosti postupanja djelatnika u kupoprodaji vrijednosnica banaka, te aktivno surađivati s Hanfom i drugim državnim institucijama ovlaštenima provesti nadzor nad zakonitosti rada i postupanja čelnika i djelatnika HNB-a kako bi svako njihovo eventualno protupravno ili neetičko postupanje bilo sankcionirano.