HNB će odobriti Dubrovačkoj banci kredite za likvidnost

Objavljeno: 18.3.1998.

Štedni ulozi u Dubrovačkoj banci su sigurni i njima vlasnici mogu i nadalje slobodno raspolagati. Dubrovačka banka previše je značajna za ukupno gospodarstvo i financijsko poslovanje u najjužnijem području Hrvatske, pa i za cjelinu hrvatskog financijskog sustava, da bi bila prepuštena sama sebi, bez obzira što je pretežito u privatnom vlasništvu - zaključio je u srijedu Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba na kojoj su sudjelovali i predsjednik Vlade RH Zlatko Mateša, ministar financija Borislav Škegro, te predsjednik saborskog Odbora za proračun i financije Đuro Njavro.

Sigurnosti štednih uloga pridonosi i odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti banci, koja je donijeta na ovoj sjednici Savjeta HNB, kao i imenovanje posebnog povjerenika središnje banke koji će voditi nadzor nad namjenskom uporabom odobrenih sredstava.

Dubrovačka banka dužna je u roku 30 dana dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci vlastiti program sanacije i restrukturiranja, a središnja banka će na temelju tog programa i bilance banke, procjene njenih rizičnih plasmana i mogućnosti za njihovo pokrivanje ili otpis, te projekcije za uspješan nastavak poslovanja odlučiti o daljnjim koracima i predložiti odgovarajuće mjere Vladi Republike Hrvatske.

U tijeku je postupak pojačane kontrole bankovnog nadzora, financijske policije i devizne inspekcije, na temelju čijih nalaza će se dobiti potpuniji uvid u pravo stanje i ukupno dosadašnje poslovanje Dubrovačke banke, što će omogućiti i utvrđivanje odgovornosti za nastale teškoće.