HNB ispunjava sve svoje regulatorne i supervizorske zadaće

Objavljeno: 11.4.2017.

Potaknuti medijskim upitima o konkretnim supervizorskim mjerama koje je Hrvatska narodna banka poduzela u pogledu izloženosti banaka koncernu Agrokor, a uvažavajući javni interes za tu informaciju, ocjenjujemo potrebnim priopćiti sljedeće:

Tijekom pet godina, u razdoblju od 2012. do 2016. godine, HNB je proveo 27 nadzora u okviru kojih je izdano 27 zapisnika kojima su ustanovljene nepravilnosti i naložene mjere u 16 banaka, u pogledu izloženosti tih banaka sustavu Agrokor po svim stavkama. U tu je svrhu izdano 13 rješenja, kojima je bankama naloženo provođenje brojnih mjera, a određena su im i adekvatna ograničenja. K tome, u dvije banke imenovani su povjerenici središnje banke, sa zadaćom da nadziru izvršenje tih mjera.

Zahvaljujući naloženim mjerama i kontinuiranom praćenju njihova dosljednog provođenja smanjena je izloženost banaka prema tom sustavu za više milijardi kuna u odnosu na zatečeno stanje, te je u nekim slučajevima spriječeno i daljnje povećanje izloženosti koje bi bilo prijetnja opstojnosti banke u slučaju krize sustava Agrokor.  U tom petogodišnjem razdoblju podignuto je 11 prekršajnih prijava, temeljem kojih su donesene 4 pravomoćne i 2 nepravomoćne sudske presude, kojima su određene kazne bankama. U ostalim slučajevima radilo se o manjim nepravilnostima koje ne predstavljaju prekršaj, a koje su u međuvremenu ispravljene, ili o slučajevima u kojima su prekršajne prijave u pripremi.

Spomenimo i to da je jedna banka pokrenula upravni spor po izdanom rješenju. Upravni spor riješen je u cijelosti u korist HNB-a, potvrdivši tako ispravnost prethodnog supervizorskog postupka.

Iz navedenog je razvidno da HNB, u skladu sa svojim ovlastima, kontinuirano nadzire poslovanje banaka i poduzima propisane mjere u cilju ispravljanja uočenih nepravilnosti i nezakonitosti, ispunjavajući time odgovorno sve svoje regulatorne i supervizorske zadaće unatoč otporu zainteresiranih strana. Time je pravovremeno spriječeno da trenutna situacija u sustavu Agrokora aktivira sistemski rizik u bankovnom sektoru sa svim negativnim posljedicama za gospodarstvo, građane i proračun Republike Hrvatske.