HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna "Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020."

Objavljeno: 15.1.2020.
HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna

U povodu obilježavanja predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Hrvatska narodna banka pustila je 15. siječnja ove godine u optjecaj novi prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna. Autor idejnoga i likovnog rješenja novoga prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna akademski je kipar Damir Mataušić, a autori su službenog logotipa "Tipografska šahovnica" korištenog na licu nove kovanice Iva Primorac, Stipe Brčić i Marija Juza. Prigodni optjecajni kovani novac otkovan je u Hrvatskom novčarskom zavodu, a izdan je u količini od 30.000 komada.

Izgled i zaštitna obilježja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna utvrđeni su Odlukom o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Zainteresirani građani novu kovanicu od 25 kuna mogu nabaviti od 15. siječnja 2020., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na poveznici Kupnja i narudžbe.

3D animacija nove kovanice