HNB podsjetnik za autore: važno je precizno ispuniti sve uvjete natječaja za izbor dizajna nacionalne strane eurokovanica

Objavljeno: 26.8.2021.

Hrvatska narodna banka raspisala je 2. kolovoza 2021. otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane eurokovanica u kojem mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Slijedom toga molimo zainteresirane osobe za javljanje na natječaj da posebnu pažnju posvete Uvjetima natječaja, a osobito točki 3.3..

Prema navedenoj točki 3.3. Uvjeta natječaja dokumentaciju je potrebno predati osobnom dostavom Hrvatskoj narodnoj banci do 14 sati 15. rujna 2021. ili je predati najkasnije 15. rujna 2021. putem preporučene pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga. Potpunu i urednu dokumentaciju čine:

  1. uredno popunjena i vlastoručno potpisana Prijavnica
  2. uredno popunjena i vlastoručno potpisana Izjava
  3. prijedlog/prijedlozi dizajna naličja eurokovanice i
  4. dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice).

Ako se podnosi prijedlog dizajna naličja eurokovanice za motiv glagoljice sa šahovnicom u pozadini, obavezno najmanje jedan prijedlog dizajna naličja eurokovanica mora sadržavati ISO 3166-1 alpha-2 oznaku za Hrvatsku "HR" napisanu uglatom, odnosno hrvatskom glagoljicom u formi tipografske ligature (stapanjem dvaju slova, budući da postoji jedinstveni znak za kombinaciju HR).

Po jednom motivu nije dozvoljeno dostaviti više od pet različitih prijedloga dizajna naličja eurokovanica.

Pretraživanje novosti