HNB povećao stopu obvezne pričuve i kamatnu stopu na lombardni kredit

Objavljeno: 10.3.1999.

Iako je tečaj kune posljednjih dana umiren, Savjet Hrvatske narodne banke ocijenio je da središnja banka treba uputiti jasan signal tržištu kako ne namjerava odustati od odlučne obrane daljnje stabilnosti cijena i nacionalne valute, što i jesu njene temeljne zadaće, te da će te ciljeve braniti svim raspoloživim mehanizmima novčane politike. Sukladno tom stavu, na sjednici održanoj u srijedu pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, odlučeno je da se obvezna rezerva banaka i štedionicama u kunama poveća od 15. ožujka za jedan postotni poen ( s 29,5 na 30,5 posto), a kamatna stopa središnje banke na lombardne kredite povećava se s 12 na 13 posto.

Takvim, očekuje se, privremenim mjerama središnja banka želi povući dio likvidnih sredstava kojima se financira špekulativna potražnja za devizama, iznad stvarnih deviznih potreba za plaćanje uvoza i otplatu dospjelih inozemnih kredita. Tako stvorenom potražnjom "podgrijavaju" se očekivanja glede daljnje deprecijacije kune, što stvara dodatni pritisak na tečaj. Stoga Savjet HNB smatra potrebnim da se, osim intervencijama središnje banke na deviznom tržištu, i ovim dodatnim mjerama uputi jasna poruka o odlučnosti središnje banke da sačuva stabilnost kune i tečajne oscilacije zadrži u prihvatljivom rasponu. Očekuje se da će ove mjere biti dovoljne za premošćenje do očekivanog sezonskog povećanja devizne ponude, no u slučaju potrebe posegnulo bi se i za još nekim instrumentima monetarne politike.

Savjet HNB očekuje da će uskoro uslijediti i potrebne mjere fiskalne i drugih gospodarskih politika za očuvanje teško postignute i za zdrav gospodarski rast nužne makroekonomske stabilnosti. Savjet HNB podsjeća da je željena stabilnost postignuta i tijekom proteklih nekoliko godina održavana upravo zahvaljujući usklađenom djelovanju svih tih politika. To je potrebno i nadalje, vodeći računa i o tome da gorka iskustva naših ljudi s inflacijom i obezvrjeđivanjem domaćeg novca u prošlosti izazivaju izuzetnu pozornost i osjetljivost na svaki znak primjetnije promjene tečaja ili cijena. O tome svjedoče i najnovije reakcije građana, gospodarstva i banaka na tečajne promjene nacionalne valute, iako je odnos kune prema njemačkoj marki tijekom cijele i proteklog dijela ove godine promijenjen približno koliko i odnos dolara i eura od početka 1999. godine do sada.

Savjet HNB obaviješten je da su sva trojica privremenih upravitelja u bankama za koje je utvrđen rok od 45 dana za podnošenje izvješća - Komercijalna banka Zagreb, Gradska banka Osijek i Županjska banka Županja - dostavili svoja izvješća u Hrvatsku narodnu banku u određenom roku. Sukladno zakonskim odredbama, Savjet Hrvatske narodne banke raspravljat će o tim izvješćima u roku sljedećih 15 dana.