HNB preporučuje bankama da osiguraju pristup osnovnom računu izbjeglicama iz Ukrajine

Objavljeno: 21.3.2022.

Hrvatska narodna banka obavijestila je banke da očekuje da izbjeglicama iz Ukrajine, a koji na teritoriju Republike Hrvatske imaju zakonito boravište, osiguraju pristup osnovnom računu kao i deset besplatnih transakcija, a da im pritom ne zaračunaju naknade.

Od 24. veljače 2022. godine svjedočimo masovnoj invaziji Rusije na Ukrajinu. Jedna od najtežih posljedica ruske invazije je raseljavanje velikog broja civilnog stanovništva. U tim uvjetima pristup osnovnim financijskim uslugama predstavlja nužan preduvjet za normalizaciju života izbjeglica i njihovu integraciju. Stoga je Hrvatska narodna banka uputila velikim bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dopis s iskazanim očekivanjima da se izbjeglicama iz Ukrajine koje borave na teritoriju Republike Hrvatske osigura besplatan pristup osnovnom računu uključujući i deset nacionalnih ili prekograničnih transakcija u kunama i eurima, bez zaračunavanja naknade.