HNB prodao 180,5 milijuna eura

Objavljeno: 19.9.2011.

Hrvatska narodna banka danas je intervenirala na deviznom tržištu, prodajom 180,5 milijuna eura po prosječnom tečaju od 7,499102 kuna za euro.

Pored toga, radi sterilizacije viška likvidnosti u bankovnom sustavu i smanjivanja deprecijacijskog pritiska na tečaj kune u odnosu na euro, za sutra je sazvana izvanredna sjednica Savjeta HNB-a na kojoj će se odlučivati o promjeni stope obvezne pričuve banaka.