HNB smiruje tečaj

Objavljeno: 26.3.2004.

Hrvatska narodna banka danas je na devinom tržištu otkupila 28,4 milijuna eura po prosječnom tečaju od 7,390444 kune za jedan euro. Iako je današnja cijena eura na deviznom tržištu iznad one po kojoj su se odvijale jučerašnje međubankarske transakcije, središnja banka odlučila je intervenirati na deviznom tržištu u cilju što brže stabilizacije tečaja, čije su oscilacije povećane, po svemu sudeći, i pod utjecajem najnovijih informacija vezanih za financiranje proračunskog deficita.

Ciljevi središnje banke ostaju i dalje nepromijenjeni: sačuvati stabilnost cijena, a vezano za to i relativnu stabilnost tečaja. Monetarna projekcija za 2004. godinu, usvojena u prosincu, utemeljena je na procjeni da je te ciljeve moguće ostvariti uz povećanje primarnog novca za oko 10 posto, odnosno za 3,5 milijarde kuna. Pri tom ograničenju ostaje se i dalje, jer se takav rast smatra dovoljnim za praćenje predviđenog gospodarskog rasta, bez otvaranja prostora za rast inflacije, što je i osnovna zakonska obveza središnje banke.

Kao što je već poznato, HNB je bio spreman izvršiti određene promjene u monetarnoj politici, kako bi se stvorio prostor za veće financiranje ovogodišnjeg proračunskog deficita u zemlji. To i nadalje ostaje opredjeljenje središnje banke. Na njegovoj provedbi se nastavlja raditi, kako bi se što učinkovitije provelo kad se za to stvore uvjeti, što u ovom trenutku, zbog niza okolnosti, nije ostvarivo. Do tada će Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija usklađeno djelovati, u okviru svojih nadležnosti, kako bi se financijski tokovi i osnovni monetarni pokazatelji održavali pod kontrolom.

U tom kontekstu treba reći da su u tijeku i pripreme za predstojeće razgovore s izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda o novom stand-by aranžmanu, tijekom kojih će se također razmatrati i definirati okviri daljnjeg djelovanja fiskalne i novčane politike.