Hrvatska narodna banka – jedan od potpisnika Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 22.10.2018.

Ministarstvo financija, koordinator aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, iniciralo je sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj. Sporazumu je pristupilo još 15 institucija, odnosno predstavnici javnopravnih tijela, nevladinih organizacija i financijskih institucija. Svi potpisnici kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača.

Sporazumne su strane:

 1. Ministarstvo financija
 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 3. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 4. Ministarstvo zdravstva
 5. Hrvatska narodna banka
 6. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 7. Ekonomski fakultet u Zagrebu
 8. Agencija za odgoj i obrazovanje
 9. Financijska agencija
 10. Hrvatska gospodarska komora
 11. Zagrebačka burza
 12. GIU Hrvatska udruga banaka
 13. Hrvatski ured za osiguranje
 14. Hrvatska udruga poslodavaca
 15. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava i
 16. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje.

Podsjećamo da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine ("Narodne novine", br. 11/2015.).

Ciljevi su Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača razvoj kvalitete, povećanje kanala distribucije, ali i provođenje već poznatih i učinkovitih aktivnosti te zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu stvaranja financijski opismenjenog stanovništva, a obuhvaća građane svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj.

Da bi se navedeni ciljevi ostvarili, Vlada Republike Hrvatske donosi akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača kojim se propisuju mjere i aktivnosti usmjerene prema podizanju financijske pismenosti. U skladu s akcijskim planom diljem Republike Hrvatske organizirani su brojni seminari, radionice, stručni skupovi, okrugli stolovi, konferencije i provedeni su brojni projekti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti među građanima.

Na temelju Nacionalnoga strateškog okvira financijske pismenosti potrošača, a radi praćenja provedbe mjera i aktivnosti, Ministarstvo financija osnovalo je Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti određenih akcijskim planom za svaku godinu, u čiji su rad uključene sporazumne strane.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. Finski institut za javno upravljanje (HAUS) u korist Ministarstva financija proveo je Twinning light projekt "Razvoj programa financijske pismenosti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj (CRO FINANCIAL LITERACY)"; jedna od komponenata ovog projekta  bila je usmjerena na poboljšanje suradnje i koordinacije između dionika uključenih u provedbu financijske edukacije. Rezultat toga jest sklapanje predmetnog Sporazuma, koji ima za cilj  produbljivanje suradnje u području provođenja mjera i aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača na temelju uzajamnog povjerenja i razumijevanja, rukovodeći se načelima i postupcima utvrđenima ovim Sporazumom.