Hrvatska narodna banka počinje s objavom Nacionalne referentne stope (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020.

Hrvatska narodna banka danas je prvi put objavila Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sektora (NRS). Ovu kamatnu stopu ‒ koja ponajprije služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u ugovorima o potrošačkim kreditima ‒ HNB izračunava i objavljuje u skladu s javno objavljenom metodologijom.

HNB je početkom ove godine preuzeo od Hrvatske udruge banaka (HUB) zadaću izračuna i redovite objave NRS-a. Hrvatska narodna banka ovu je obvezu preuzela zbog usklađivanja s regulativom Europske unije, a izračun i objavu započinje raditi s podacima za prvo tromjesečje 2020. godine.

NRS je stopa prosječnih troškova izvora sredstava hrvatskoga bankovnog sektora s obzirom na sljedeće odrednice: proteklo razdoblje (3, 6 ili 12 mjeseci), obuhvat izvora sredstava (1 ‒ depoziti fizičkih osoba, 2 ‒ depoziti fizičkih i pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, 3 ‒ svi izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu (HRK, EUR, USD, CHF). Naziv svakog NRS-a sadržava u sebi jasnu naznaku duljine razdoblja na koje se odnose izvorni podaci na osnovi kojih se NRS izračunava (3M, 6M ili 12M), oznaku obuhvata sredstava (1, 2 ili 3) te oznaku valute sredstava (HRK, EUR, USD, CHF); ukupno je riječ o 24 različita indeksa. Pritom se sredstva u kunama s valutnom klauzulom uključuju u valutu uz koju su indeksirana ‒ a ne u kunska sredstva. Primjerice, u podacima koje objavljuje HNB šestomjesečni NRS, izračunat na osnovi podataka o depozitima fizičkih osoba u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima, označuje se kao "6M NRS1 EUR".

Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju propisuje se da kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom definiraju parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a on mora biti jasan i poznat potrošačima.

Kreditne institucije mogu ugovoriti jedan od parametara koji su propisani ovim zakonima, a to su: referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), NRS, prinos na trezorske zapise Ministarstva financija i prosječne kamatne stope na depozite građana u danoj valuti. Pritom je NRS jedan od najzastupljenijih parametara kamatnih stopa u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Udio kredita odobrenih građanima u valutama kuna i euro i vezanih uz NRS u ukupnim kreditima građanima s promjenjivom kamatnom stopom na kraju 2019. godine iznosio je 67%.

Svi podaci i informacije o NRS-u nalaze se u sklopu internetske stranice hrvatske središnje banke, na www.hnb.hr/nrs, a podaci se ažuriraju tromjesečno, u skladu s Kalendarom objava HNB-a.

Na HNB-ovom Youtube kanalu viceguverner Roman Šubić objasnio je funkciju i važnost NRS-a.

Povijesne podatke NRS-a, zaključno s onima za četvrto tromjesečje 2019. godine, zainteresirani će i nadalje moći pronaći na mrežnim stranicama HUB-a na poveznici.