Hrvatska narodna banka: Preuzimamo obveze u cilju borbe protiv klimatskih promjena

Objavljeno: 3.11.2021.
Hrvatska narodna banka: Preuzimamo obveze u cilju borbe protiv klimatskih promjena

Hrvatska narodna banka odlučna je jačati svoju ulogu katalizatora klimatske tranzicije u Hrvatskoj u skladu sa svojim mandatom, instrumentima i resursima.

Hrvatska će, kao i većina zemalja, u narednim desetljećima biti izložena daljnjem postupnom povećanju prosječne temperature i opasnim vremenskim ekstremima koji će utjecati na njezin prirodni i fizički kapital kao i njezin socioekonomski sustav. Za ublažavanje klimatskih promjena te klimatsku tranziciju važno je hitno koordinirano djelovanje svih privatnih i javnih dionika i institucija kao i međunarodne zajednice.

Hrvatska narodna banka očekuje da će financijski sektor imati ključnu ulogu u financiranju znatnih ulaganja u održivu infrastrukturu i tehnologije potrebne za stvaranje održiva gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene. Osim toga, Hrvatska narodna banka je svjesna da su kreditne institucije u Republici Hrvatskoj izložene fizičkim i tranzicijskim rizicima u vezi s klimatskim promjenama i devastacijom okoliša, koje bi trebalo na odgovarajući način prepoznati, analizirati i njima upravljati.

Stoga će HNB raditi na razvoju i provedbi vlastite klimatske strategije te dodijeliti odgovarajuće resurse prepoznavanju, razumijevanju i praćenju klimatskih i okolišnih rizika u različitim područjima svoje nadležnosti, a osobito u području financijske stabilnosti, supervizije, istraživanja, provođenja monetarne politike i upravljanja međunarodnim pričuvama. Klimatski i okolišni rizici bit će uključeni u supervizorska očekivanja u skladu s Vodičem o klimatskim i okolišnim rizicima Europske središnje banke, a HNB će dodatno sudjelovati u redovitim otvorenim dijalozima s kreditnim institucijama kako bi ih se potaklo da uključe klimatske i okolišne rizike u svoje okvire upravljanja rizicima i postupke odlučivanja.

Do kraja 2022. HNB će izraditi akcijski plan s ciljem smanjivanja vlastitog ugljičnog otiska te unaprjeđivati vještine i znanje svojih zaposlenika o učincima klimatskih promjena na glavne ciljeve Hrvatske narodne banke.

Klimatska deklaracija