Hrvatska u drugoj fazi tranzicije 1994. - 1999.

Objavljeno: 9.6.2000.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 4
Autori Velimir Šonje i Boris Vujčić
Datum Lipanj 2000.
JEL E65, P2
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

istraživanja, tranzicija, međunarodne usporedbe, ekonomska politika

U ovom smo radu pokušali sažeto prikazati važne aspekte tranzicijskog iskustva u Hrvatskoj, usredotočivši se na drugu fazu tranzicije, 1994-1999. Prikaz nije povijesni, već povezuje slične probleme koristeći se usporedbama međunarodnih podataka, a mjestimično se primjenjuje i ekonometrija presjeka podataka. Mnogo je tema sažeto istraženo: 1.odnos između rasta ponude novca, inflacije, tečajnog režima i supstitucije valute; 2. determinantei troškovi bankovnih kriza; 3. odnos između nadzora banaka, kredibilnosti središnje banke i tečajnog režima; 4. temeljni razlozi pojave nepodmirenih obveza u gospodarstvu;5. odnos monetarne i fiskalne politike; 6. razlozi slabe uspješnosti izvoza i velika vanjska neuravnoteženost Hrvatske i 7. neka osnovna kretanja na tržištu rada. U radu su također navedeni neki zaključci o politikama.