Determinante strategija prilagodbe troškova rada tijekom krize – rezultati ankete iz Hrvatske

Objavljeno: 8.6.2018.
Publikacija Istraživanja
Broj I-54
Autor Marina Kunovac
Datum Siječanj 2018.
JEL J30, J31, J32 i J51
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

anketni podaci, negativni gospodarski šokovi, troškovi rada, prilagodbe plaća

U radu se analiziraju strategije prilagodbe troškova rada koje su hrvatska poduzeća primjenjivala u razdoblju od 2010. do 2013. kao odgovor na dugotrajno pogoršavanje gospodarskih uvjeta, kao i glavne determinante tih strategija. Analiza se zasniva na ad hoc anketi poduzeća koju je izradila istraživačka mreža za dinamiku plaća Europske središnje banke, a provedena je na uzorku hrvatskih poduzeća sredinom 2014. Glavni rezultati jesu: (1) većina poduzeća u Hrvatskoj doživjela je negativne gospodarske šokove, ali velika većina ih još nevoljko prilagođuje osnovne plaće, pa smanjivanje troškova rada radije provodi smanjivanjem broja zaposlenika; (2) ipak, učestalost smanjenja plaća više se nego udvostručila tijekom godina, što upućuje na ublažavanje nominalne rigidnosti plaća u Hrvatskoj; (3) vjerojatnost prilagodbe troškova rada pod velikim je utjecajem negativnih promjena u gospodarskom okružju kojima je poduzeće bilo izloženo; (4) osobine na razini poduzeća i osobine radnika također su se pokazale važnima za određivanje vjerojatnosti prilagodbe troškova rada i (5) utvrđeno je da su ograničenja koja proizlaze iz kolektivnog pregovaranja i indeksacije važna za smanjenje vjerojatnosti prilagodbe plaća.