I dalje dinamičan gospodarski rast

Objavljeno: 4.7.2001.

Savjet Hrvatske narodne banke danas je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, izvješća o prošlogodišnjem radu Zavoda za platni promet i o radu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u 1999. i 2000. godini, te donio više odluka iz svoje nadležnosti.

U prvom tromjesečju ostvaren je šesti kvartalni rast bruto domaćeg proizvoda za redom i to za 4,2 posto. Budući da i kasniji podaci o gospodarskoj aktivnosti najvažnijih sektora govore o dinamičnom rastu (industrijska proizvodnja porasla je u svibnju za 8,2 posto a u petomjesečnom razdoblju za 7,2 posto prema istom razdoblju prošle godine, promet u trgovini na malo u travnju je bio za 13,3 posto a za prva četiri mjeseca 11,5 posto već nego lani, broj turističkih noćenja tijekom prvih pet mjeseci povećao se za 24 posto), za očekivati je da će predviđena stopa ovogodišnjeg povećanja bruto domaćeg proizvoda biti i ostvarena.

Platnobilančni podaci pokazuju da izvoz raste zamjetno sporije od uvoza, a i deficit tekućeg računa veći je nego lani. To je djelomično i odraz ubrzanja ekonomske aktivnosti. Ukoliko se iz podataka o izvozu u kunskoj vrijednosti eliminira izvoz ostale transportne opreme (pretežno brodova, koji predstavljaju iregularnu komponentu), izvoz u prvih pet mjeseci raste po zadovoljavajućoj stopi od 11 posto.

Podaci o prošlomjesečnom kretanju cijena još nisu poznati. Što se tiče tečaja, nakon što je tijekom travnja i svibnja središnja banka intervenirala na deviznom tržištu otkupom ukupno 206 milijuna eura, krajem svibnja zaustavljen je ubrzani rast vrijednosti kune prema euru. Tijekom lipnja održavala se zadovoljavajuća stabilnost tečaja i bez uključivanja središnje banke u poslovanje na deviznom tržištu.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB odobrio je vođenje računa pravnih osoba i obavljanje platnog prometa po tim računima sljedećim bankama: Centar banka d.d. Zagreb, Međimurska banka d.d. Čakovec, Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Riječka banka d.d. Rijeka, Sisačka banka d.d. Sisak, Varaždinska banka d.d. Varaždin, Volksbank d.d. Zagreb i Zagrebačka banka d.d. Zagreb. Te poslove banke će moći obavljati od 15. listopada ove godine. Navedeni rok usklađen je s drugim promjenama u platnom sustavu (donošenje ili izmjene podzakonskih propisa, početak rada Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata i drugo).

Hypo-Alpe-Adria-Bank AG dobila je prethodnu suglasnost Savjeta HNB za preuzimanje do ukupno 80,91 posto dionica s pravom glasa u Slavonskoj banci d.d. Osijek, pri čemu će do povećanja vlasničkog udjela sa sadašnjih 45,14 posto na 68,84 posto doći dokapitalizacijom a za mogućih dodatnih 21,25 posto otkupom od drugih dioničara (izuzevši EBRD). Bausparkasse Wüstenrot AG Salzburg i Wüstenrot Bank AG Ludwigsburg dobile su suglasnost za stjecanje po 37,5 posto dionica s pravom glasa u Wüstenrot stambenoj štedionici d.d. Zagreb, čime se udjel dosadašnjeg jedinog vlasnika navedene štedionice, Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Zagreb, smanjuje na 25 posto.