IBAN kalkulator

Objavljeno: 25.5.2015.
Pomoću IBAN kalkulatora možete izračunati Međunarodni broj bankovnog računa, IBAN.

Međunarodni broj bankovnog računa (engl. International Bank Account Number - IBAN) međunarodni je standard za numeraciju bankovnih računa. IBAN je stvorila Europska komisija za bankarske standarde (engl. European Committee for Banking Standards), a kasnije je prihvaćen kao međunarodni standard ISO 13616:1997, sada ISO 13616:2007.

IBAN je izvorno uveden kako bi olakšao plaćanja unutar Europske unije, no njegov oblik bio je dovoljno fleksibilan da ga se moglo primijeniti globalno. Unutar Europske unije IBAN je jedan od osnovnih uvjeta za automatsku obradu platnih naloga u deviznom platnom prometu.

IBAN se sastoji od dvoslovne oznake zemlje ISO 3166-1, nakon koje dolazi dvoznamenkasti kontrolni broj te najviše trideset alfanumeričkih znakova koji označuju broj računa. Odluka o broju znakova prepuštena je svakoj zemlji, s time da svi računi u jednoj zemlji moraju imati jednak broj znakova. Zahvaljujući upotrebi kontrolnog broja minimalizira se mogućnost pogrešaka pri transkripciji.

Od 1. lipnja 2013. uporaba IBAN-a obvezna je i u Republici Hrvatskoj, čime je ostvaren temeljni preduvjet za sudjelovanje kreditnih institucija sa sjedištem u zemlji u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Odaberite element iz liste kako biste popunili polja iz forme.