Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj

Objavljeno: 11.11.2005.
Publikacija Pregledi
Broj P - 21
Autor Igor Ljubaj
Datum Listopad 2005.
JEL L110, G210
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

indeksi koncentracije, bankarski sektor u Hrvatskoj

U ovom se radu pomoću deset različitih indeksa industrijske koncentracije analizira kretanje koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj. Cilj je rada istražiti daju li pokazatelji uobičajeni u analizama koncentracije (Herfindahl-Hirschmanov indeks i pokazatelj udjela najvećih banaka) dovoljno informacija o tržišnoj strukturi hrvatskoga bankarskog sektora, odnosno pruža li nam primjena drugih indeksa prisutnih u literaturi drugačija i kvalitetnija saznanja. Indeksi koncentracije izračunati su za razdoblje od sredine 1999. do sredine 2005. godine, prema podacima o tržišnim udjelima poslovnih banaka za imovinu, kredite i depozite. Isti indeksi izračunati su i za grupe banaka. U promatranom razdoblju zabilježeno je povećanje koncentracije u hrvatskome bankarskom sektoru, s osobitim skokom nakon dvaju velikih pripajanja u ljetu 2003. godine. Koncentracija prema imovini, kreditima i depozitima nije se kretala jednako, a trend približavanja vrijednosti bio je vidljiv tek na kraju promatranog razdoblja. Visoka razina korelacije i "sličnost" između indeksa koncentracije upućuju na zaključak da je za kvalitetnu analizu koncentracije dovoljno analizirati nekoliko najreprezentativnijih indeksa.