Inflacija i dalje niska

Objavljeno: 22.12.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, kao i stanje u bankovnom sustavu u trećem ovogodišnjem tromjesečju, usvojio monetarnu projekciju i financijski plan HNB-a za sljedeću godinu, oduzeo odobrenje za rad Primus banci d.d. Zagreb, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prema raspoloživim pokazateljima, ovogodišnja stopa inflacije mjerena potrošačkim cijenama bit će oko 2,3 posto. Unatoč višim cijenama nafte i još nekim čimbenicima koji bi mogli utjecati na rast ukupne razine cijena, procjenjuje se da ni u sljedećoj godini stopa inflacije neće biti viša od 2,5 posto. Daljnjem održavanju makroekonomske stabilnosti najviše bi trebala pridonijeti stabilnost tečaja, sve jača konkurencija na tržištu, napose u trgovini i financijskom sektoru, te skroman rast plaća. Oscilacije tečaja i nadalje se održavaju unutar prihvatljivog raspona. Na pojačane aprecijacijske pritiske početkom prosinca središnja banka reagirala je otkupom 99,5 milijuna eura, nakon čega se tečaj smirio, a potom je započet trend deprecijacije koji se još održava.

Odlukom Savjeta HNB-a oduzima se odobrenje za rad Primus banci d.d. Zagreb. Radi se o banci čija je aktiva sredinom rujna iznosila 230,7 milijuna kuna (0,11 posto udjela u aktivi ukupnog bankovnog sektora), ukupni štedni depoziti 180,2 milijuna (od čega 156,4 milijuna osigurane štednje), sa sedam poslovnica i 51 zaposlenim. Poteškoće i nepravilnosti u poslovanju bile su prisutne još dok je banka poslovala kao Prva obrtnička štedionica, koja je zbog toga pripojena Hypobanci d.d. Zagreb i u posljednje dvije godine posluje pod sadašnjim imenom. U više navrata središnja banka je od uprave i nadzornog odbora te financijske institucije tražila otklanjanje utvrđenih nezakonitosti u poslovanju, s jasno utvrđenim rokovima, no to nije učinjeno. Primus banka nije izdvajala propisanu obveznu rezervu, nije održavala potrebnu deviznu pokrivenost, nije povećala jamstveni kapital do potrebne razine niti smanjila izloženost prema većinskom dioničaru. Uz to, HNB-u je dostavljala netočna financijska izvješća, a u poslovanju ostvaruje operativni gubitak od prosječno milijun kuna mjesečno. Imajući u vidu sve te činjenice, Savjet HNB-a oduzeo joj je odobrenje za rad. Slijedom zakonskih odredbi, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka imenovat će likvidatora banke, koji će voditi brigu o izmirivanju obveza prema vjerovnicima u skladu s planom i dinamikom unovčenja imovine banke.

Usvojenim izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu preciznije su razrađene odredbe na temelju kojih domaći rezidenti (pravne i fizičke osobe) mogu dobiti odobrenje HNB-a za otvaranje računa u inozemstvu i držanje sredstava na tom računu.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornog odbora HVB Splitske banke da članica uprave te banke bude Vedrana Carević i nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik da članovi uprave te banke budu Marija Trlaja i Mate Šarić.