Savjet HNB-a: Intesa Sanpaolo dobila suglasnost za stjecanje Veneto banke Zagreb

Objavljeno: 13.9.2017.

Na današnjoj sjednici Savjet Hrvatske narodne banke razmotrio je recentna gospodarska i novčana kretanja, te izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama i o financijskim rezultatima poslovanja središnje banke u prvom ovogodišnjem polugodištu, a donio je i nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U drugome se tromjesečju 2017. rast realnog BDP-a ubrzao na tromjesečnoj i na godišnjoj razini, a dostupni podaci za srpanj upućuju na intenziviranje rasta i u trećem tromjesečju. Tijekom drugoga tromjesečja nastavio se i rast zaposlenosti i pad nezaposlenosti. Potrošačke cijene pale su u srpnju za 0,7% u odnosu na lipanj zbog sezonskih pojeftinjenja, jednako kao u srpnju prošle godine. Godišnja stopa ukupne inflacije blago se ubrzala, s 0,7% u lipnju na 0,8% u srpnju, poglavito zbog većeg godišnjeg rasta cijena prehrambenih proizvoda. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, pri čemu su deviznim intervencijama ublaženi aprecijacijski pritisci. Kreditna aktivnost prema poduzećima i stanovništvu nastavila je rasti, uz nastavak prirasta kunskog kreditiranja stanovništva. Neto inozemni dug domaćih sektora zamjetno se smanjio tijekom drugoga tromjesečja, čime je poništen rast bruto i neto inozemnog duga ostvaren u prva tri mjeseca tekuće godine. Manjak opće države u prvom je tromjesečju 2017. snažno smanjen na godišnjoj razini, a gotovinski podaci Ministarstva financija upućuju na povoljna kretanja i u drugome tromjesečju.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornih odbora da Balász Pál Békeffy dobije još jedan mandat kao predsjednik uprave OTP banke Hrvatska d.d. Zadar, da u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, članom uprave bude imenovan Alessio Cioni, te da u Wüstenrot stambenoj štedionici d.d., Zagreb član uprave u još jednom mandatu bude Ivan Ostojić. 

Na današnjoj sjednici odobreno je, također, banci Intesa Sanpaolo S.p.A. stjecanje dionica koje čine 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Veneto banke d.d., Zagreb. U okviru procesa restrukturiranja Veneto grupe u Italiji, bankarska grupacija Intesa Sanpaolo dogovorila je, naime, stjecanje dionica zagrebačke Veneto banke, pri čemu je za realizaciju te transakcije potrebno odobrenje nadležnog regulatora, u ovom slučaju HNB-a.  
Savjet HNB-a donio je i odluku o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. godine od 25. rujna 2017. godine.