Izazovi monetarne politike u Srednjoj i Istočnoj Europi

Objavljeno: 20.2.2007.

Hrvatska narodna banka bila je domaćin redovnog godišnjeg sastanka Radne grupe Banke za međunarodne namire (Bank for International Settlements, BIS) za monetarnu politiku u Srednjoj i Istočnoj Europi, koji je u Zagrebu počeo u nedjelju, 18. veljače i završio u utorak 20. veljače 2007. Sastanak je bio posvećen pitanjima monetarne, tečajne i fiskalne politike, te kretanjima u financijskom sektoru i na tržištu rada. Sastanak su organizirali BIS i hrvatska središnja banka, a u njegovu radu sudjelovali su predstavnici BIS-a, Europske središnje banke i središnjih banaka Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Estonije, Finske, Letonije, Litve, Madžarske, Makedonije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske te Hrvatske.
Sudionici sastanka iznijeli su svoja viđenja održivosti gospodarskog rasta u Srednjoj i Istočnoj Europi i očekivanja glede stabilnosti cijena u toj regiji u 2007. godini, razmotrili rizike koji proizlaze iz inozemnog zaduživanja te utjecaj priljeva kapitala na lokalna financijska tržišta i tečaj. Procjenjivana je uspješnost monetarnih politika s obzirom na izazove s kojima se susreću, kao i mjera koje središnje banke u regiji poduzimaju kako bi odgovorile na aprecijacijske pritiske te uloga kamatnih stopa kao jednog od kanala monetarne transmisije. Bilo je riječi i o rastućim deficitima na tekućim računima platnih bilanci i uzrocima njihova rasta te o rizicima koji proizlaze iz rasta cijena nekretnina. Razmotrena je i efikasnost bonitetnih mjera koje su bankovni supervizori poduzeli za očuvanje stabilnosti financijskih institucija i usporavanje kreditnog rasta.
Razgovaralo se zatim o kretanjima na lokalnim tržištima rada: nezaposlenosti, rastu plaća i produktivnosti te učincima migracija radnika na tržišta rada u zemljama regije.
Sudionici sastanka imali su tijekom sastanka priliku iznijeti svoja viđenja fiskalne politike u matičnim zemljama i njezina usklađivanja s maastrichtskim kriterijima te utjecaja tih mjera na monetarnu politiku.