Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na ACI FMA Croatia 30. Konferenciji financijskih tržišta

Objavljeno: 24.10.2022.

Boris Vujčić sudjelovao je 22. listopada 2022. na ACI FMA Croatia 30. Konferenciji financijskih tržišta u Splitu